Privātuma politika

SIA Baltic Floors, juridiskā adrese Maskavas iela 250, Rīga, LV-1063, vienotais reģistrācijas numurs 40103947968, rūpējas par savu klientu personas datu aizsardzību, un ar šo informē par personas datu apstrādi. Mēs apstrādājam jūsu personas datus konfidenciāli un saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem un privātuma politiku.

Ar šo datu aizsardzības deklarāciju SIA Baltic Floors informē lietotājus interneta vietnē www.vinilagrida.lv saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem – Regula (ES) 2016/679, kā arī jebkuru citu dalībvalstu Eiropas Savienības (ES) datu aizsardzības likumu un citiem noteikumiem ar datu aizsardzības raksturu.

Šī konfidencialitātes politika attiecas uz personisko datu apstrādi, kas savākta un apstrādāta internetā, kā arī uz mazumtirdzniecības veikalos savāktajiem personas datiem, kurus klients iesniedz veicot pasūtījumu, pieprasot cenu piedāvājumu, vai lūdzot piestādīt rēķinu (vai izrakstīt pavadzīmi) par jau saņemtām vai pasūtāmām precēm vai pakalpojumiem.

Mūsu tīmekļa vietnes izmantošana neprasa personīgo datu ievadīšanu, atskaitot gadījumu, kad veicat pasūtījumu vietnē. Taču vietne izmanto tā sauktās sīkdatnes. Kad izmantojat tīmekļa vietni, pārlūkprogramma mūsu serveriem nosūta šādu informāciju par jums: jūsu IP adresi, jūsu apmeklējuma datumu un laiku, cik daudz laika pavadāt mūsu vietnē, tās tīmekļa vietnes adresi, no kuras jūs nosūtīja uz mūsu vietni; lapas, kuras apmeklējāt mūsu tīmekļa vietnē, un informāciju par jūsu ierīci vai pārlūkprogrammu (piemēram, pārlūkprogrammas tips un versija, operētājsistēma). Šī informācija palīdz mums uzlabot mūsu piedāvājumu, atrast veidus kā piesaistīt jaunus klientus un izprast klientu vajadzības.

Personiskie dati nekādos apstākļos netiek nodoti trešajām personām izņemot gadījumus, ja to pieprasa likums, vai tiesas rīkojums.

SIA Baltic Floors apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
  • pavadzīmes un/vai rēķina sagatavošanai un parakstīšanai;
  • preču piegādei un/vai pakalpojumu sniegšanai;
  • cenu piedāvājumu sagatavošanai;
  • garantijas saistību izpildei;
  • klientu apkalpošanai;
  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • norēķinu administrēšanai;
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

SIA Baltic Floors neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, pasūtījuma piegādei, ja to neveic SIA Baltic Floors transports, resursu plānošanas sistēmas uzturētājam datu uzglabāšanas un apstrādes nolūkā, apsardzes uzņēmumam videonovērošanas ietvaros drošības nodrošināšanai);
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA Baltic Floors likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs likumīgās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA Baltic Floors uzglabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Baltic Floors vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti.

Citi noteikumi

SIA Baltic Floors ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personai tā aktuālo versiju SIA Baltic Floors interneta vietnē www.vinilagrida.lv.

SIA Baltic Floors interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA Baltic Floors nenes atbildību.