31. klase

31. klases Tarkett vinila grīdas ir paredzētas lietošanai vidēji noslogotās dzīvojamās telpās.